Privacyverklaring De Vughtse IJsboerderij

De Vughtse IJsboerderij vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beschermd. In deze privacyverklaring willen wij u graag op een transparante en heldere wijze uitleggen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zullen zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Uiteraard houden we ons aan de wet 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG).

Heeft u nog vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op!

Vughtse IJsboerderij
Esscheweg 209
5262 LH Vught

Telefoon: 0411 - 601324

Doel van verwerking van uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om bestellingen te kunnen bezorgen. We zullen alleen persoonsgegevens verwerken die we minimaal nodig hebben om de bestelling te kunnen bezorgen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam contactpersonen
Adres organisatie
E-mailadres contactpersonen
Telefoonnummer

Wie gaan uw gegevens verwerken?

De gegevens worden ontvangen en verwerkt door de Vughtse IJsboerderij .

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

We hebben maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. De volgende maatregelen zijn getroffen:

  • Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat.

Hoe lang slaan wij uw gegevens op?

Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat. Na beëindiging van de samenwerking worden uw gegevens definitief verwijderd. Gegevens worden bewaard zolang de wet dat vereist.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of wijzigen?

Stuur ons een e-mail en wij zullen u dan inzage geven in uw persoonsgegevens. U kunt via e-mail ook wijzigingen van uw gegevens doorsturen.

Recht om een klacht in te dienen

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u ons een mail sturen of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

Zonder uw gegevens kunnen we voor u geen bestelling uitvoeren, geen contact met u opnemen over de bestelling via e-mail of telefonisch en geen factuur sturen, mailen. U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Vughtse IJsboerderij weer in te trekken.

Adres

Vughtse IJsboerderij
Esscheweg 209
5262 LH Vught

Telefoon: 0411-601324
E-Mail: info@vughtseijsboerderij.nl