Disclaimer

De website www.vughtseijsboerderij.nl en de meeste onderdelen (tekst en foto's) zijn eigendom van De Vughtse IJsboerderij. Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Vughtse IJsboerderij.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De Vughtse IJsboerderij sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website. Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd.

Adres

Vughtse IJsboerderij
Esscheweg 209
5262 LH Vught

Telefoon: 0411-601324
E-Mail: info@vughtseijsboerderij.nl